Onze programma’s zijn gericht op hoogstaand ondersteunend onderwijs voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs. De meeste van deze programma’s organiseren we zowel online als fysiek, op de locaties van de scholen waarmee we samenwerken. Dit geldt bijvoorbeeld voor onze huiswerkklassen, individuele bijlessen & studiecoaching en lente/zomerscholen. Online bijles/studiecoaching zijn daarbij toegankelijk voor leerlingen in heel Nederland. Iedereen kan zich dus aanmelden voor online individuele begeleiding bij Het Studielokaal, ongeacht de school waar je zit. Onze in-school huiswerkklassen, bijles, studiecoaching, lente/zomerscholen en examentrainingen zijn daarentegen schoolgebonden, dus exclusief voor de leerlingen van die school.

Onze dienstverlening voor scholen

Verder bouwen we onderwijsprogramma’s op maat. Dat kunnen rekenmodules zijn, SE/CE trainingen, een overbruggingprogramma-naar-het-volgende-leerjaar of een doorstroomprogramma PO-VO. Verhogen van het leerrendement bij de leerling, is waar het uiteindelijk om draait.

Ook bij personeelsvraagstukken kunnen scholen een beroep op ons doen. Doordat we een omvangrijk netwerk hebben opgebouwd, kunnen we beschikken over een groot aantal bevoegde docenten, invaldocenten, begeleiders, bijlesdocenten en surveillanten. Voor veel scholen bouwen we pools van ervaren mensen op, die door het jaar heen zorgen voor het opvangen van lesuitval, studie-uren, KWT-uren, surveillance bij toetsweken en uiteraard vervanging van vakdocenten bij ziekte of zwangerschap. Verlagen van de werkdruk bij zowel docenten als schoolleiders is daarbij het uitgangspunt.

Wanneer u meer wilt weten over samenwerken met Het Studielokaal, dan kunt u contact opnemen met Ton Chong: 06-20978771 of ton.chong@hetstudielokaal.nl

Huiswerkbegeleiding op school

Leerlingen kunnen bij ons terecht voor twee, drie, vier of vijf middagen per week. Het aantal dagen per week dat je maximaal bij ons terecht kunt verschilt per school. Het minimum aantal middagen voor de huiswerkklas is twee maal per week. Welke dagen en op welke tijden wij aanwezig zijn, alsmede de tarieven van de fysieke huiswerkklas, vind je op de locatiepagina van de school.

De huiswerkklas in het kort

Na afloop van je laatste les kom je naar Het Studielokaal. Wij zitten meestal in een rustig gedeelte van de school waar we de beschikking hebben over een aantal lokalen of studieruimtes. We creëren een stille en veilige omgeving waar je onder begeleiding aan het werk gaat. Je telefoon gaat op vliegtuigstand en in de telefoonbak. Na het plannen ga je aan de slag met je leer- en huiswerk en word je, gevraagd en ongevraagd, door ons geholpen. Begeleiders bieden je vakinhoudelijke hulp (hoe bereken je de lengte van de schuine zijde, wat zijn de oorzaken en aanleidingen achter de Franse Revolutie, hoe werkt de past continuous) en helpen je met het ontwikkelen van specifieke studievaardigheden. Niet alleen: ‘hoe leer je woordjes?’ en ‘hoe maak je een nuttige samenvatting?’, maar ook: ‘waar moet ik beginnen als ik ga leren voor een proefwerk?’ en ‘wat moet ik doen wanneer mijn concentratie verslapt?’.

Aanmelden voor de huiswerkklas

Aanmelden voor de huiswerkbegeleiding op een van onze schoollocaties, doe je via het aanmeldformulier voor huiswerkbegeleiding.

Momenteel verzorgen wij huiswerkbegeleiding en individuele bijlessen/studiecoaching op de volgende scholen:

Verslaglegging

Presentie/absentie en binnenkomsttijden worden geregistreerd. Wanneer je absent bent, communiceren we dit per mail aan je ouders, via het dagverslag dat zij iedere avond van ons ontvangen wanneer je bij de huiswerkklas bent geweest. In dit verslag kunnen zij tevens teruglezen hoe jij gedurende de middag hebt gewerkt, wat je hebt afgekregen en waar je thuis nog aandacht aan moet besteden.

Lente- en zomerschool

Het Studielokaal organiseert lente- en zomerscholen sinds de start ervan in 2013. Lente- en zomerscholen komen qua opzet sterk overeen, met in ieder geval één belangrijk verschil: waar lentescholen doorgaans het doel hebben om leerlingen een zetje te geven richting de laatste toetsweek en voor te bereiden op het volgende leerjaar, worden zomerscholen vaak ingezet om leerlingen die eigenlijk zouden doubleren, alsnog de kans te geven om over te gaan. Inhoudelijk is er geen verschil: leerlingen werken gedurende een week (soms iets langer, soms iets korter) onder intensieve begeleiding aan één of twee schoolvakken.

Momenteel organiseren wij lente- en zomerscholen voor de volgende scholen:

 • Alkwin Kollege (Uithoorn)
 • Ignatius Gymnasium (Amsterdam)
 • Keizer Karel College (Amstelveen)
 • Hermann Wesselink College (Amstelveen)
 • St. Nicolaaslyceum (Amsterdam)
 • Fons Vitae Lyceum (Amsterdam)
 • Amsterdams Lyceum (Amsterdam)
 • IJburg College (Amsterdam)
 • Hyperion Lyceum (Amsterdam)
 • Kaj Munk College (Hoofddorp)
 • Lyceum Sancta Maria (Haarlem)

Zoals al onze programma’s, kan een lente- of zomerschool zowel online als fysiek worden georganiseerd.

Examentrainingen

Wij organiseren onze examentrainingen doorgaans in nauwe samenwerking met scholen, op de schoollocatie zelf en exclusief voor de leerlingen van die school. Zowel trainingen voor het schoolexamen (SE) als het centraal schriftelijk examen (CE) zijn mogelijk, voor alle niveau’s. In de SE-trainingen is er altijd vooraf afstemming mogelijk met de eigen vakdocent, zodat de training optimaal aansluit bij de noden van de leerlingen. Tijdens de CE-trainingen is die ruimte er eveneens, maar we behandelen altijd we de stof voor het Centraal Examen in vogelvlucht en besteden daarnaast volop tijd en aandacht aan het oefenen met examenopgaven. Aanmelden verloopt via deze website. Via de school wordt bekendgemaakt wanneer de trainingen plaatsvinden en voor welke vakken je kunt deelnemen. 

Individuele bijles en studiecoaching

Soms heeft een leerling behoefte aan individuele uitleg over een bepaald vak. Dan is bijles een nuttige optie. Tijdens een bijles krijgt de leerling één op één les van een ter zake kundige bijlesdocent. In het algemeen worden individuele bijlessen ervaren als een effectieve manier om vakinhoudelijk te worden bijgespijkerd. Eén sessie bijles duurt minimaal zestig minuten. Anderhalf of twee uur is in overleg mogelijk. Bijlessen worden afgenomen in vier-, acht- of twaalfurenkaarten. Bij een vierurenkaart kan maximaal één vak gekozen worden, bij een acht- en twaalfurenkaart zijn dit respectievelijk twee en drie vakken per kaart.

Bij studiecoaching ligt de nadruk juist op studievaardigheden ofwel: hoe leert een leerling leren? Individuele studiecoaching bestaat uit een traject van een vooraf overeengekomen aantal sessie’s individuele studiecoaching. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Yanek van Tol via e-mail of telefoon: yanek@studielokaal.nl of 06-21995986.

Aanmelding voor bijlessen of studiecoaching doet u via het aanmeldformulier voor bijlessen en studiecoaching. Dit formulier is geschikt voor alle locaties.

Trajectklas

Soms heeft een leerling gewoon meer tijd en meer individuele aandacht nodig, los van eventuele achterstanden ten aanzien van een bepaald vak. Daar kunnen talloze redenen aan ten grondslag liggen. Moeite met lezen of dyslexie, dyscalculie, een verlaagd concentratievermogen, organisatorische problemen, etcetera. Meer tijd en aandacht om het werk, de spullen en organisatie op orde te brengen, studievaardigheden aan te leren en zelfvertrouwen te ontwikkelen, kan soms enorm helpen. In de aanpak hiervan hebben we in de loop der jaren een grote expertise opgebouwd en een eigen methodiek ontwikkeld. Voor deze vorm van leerlingbegeleiding hebben we naast een individuele ook een groepsgewijze variant: de Trajectklas. Deze organiseren we doorgaans in opdracht van scholen, als invulling van onderwijsmodules Passend Onderwijs. Aanmelding hiervoor verloopt altijd via de betrokken afdelingsleider van de school.