Het Studielokaal, conceptueel net even anders:

Het Studielokaal is een instituut dat huiswerkbegeleiding, remedial teaching, bijles, examentraining en Lente- en Zomerscholen verzorgt en dat zich onderscheidt van andere huiswerkinstituten, door de samenwerking met de scholen waar wij werken. Wij hebben geen eigen locaties en werken enkel op de schoollocaties van onze leerlingen.

Onze keuze voor een in-schoolconcept, ofwel een huiswerkklas, examentraining of Zomerschool op de schoollocatie van onze leerlingen, vloeit voort uit onze visie op leerlingen en hun leerproces:

In een tijd waarin zowel leerlingen als ouders als scholen onder druk staan om te presteren, ontbreekt het voor veel leerlingen aan de rust en veiligheid om effectief te kunnen studeren. Ouders zoeken naar de balans tussen school-, familie- en werkleven. Scholen zien zich gesteld voor de vraag: hoe houden we de leerling binnenboord?

We werken wekelijks met honderden leerlingen en zien dat zij gebaat zijn bij een veilige omgeving die hen rust en structuur biedt, bij begeleiders die hen leren vooruit te kijken en vakinhoudelijk terzijde staan. Dat lijkt logisch, maar voor veel ouders lastig realiseerbaar. Of onbetaalbaar.

De in-school-huiswerkklas is ons antwoord hierop. Professionele huisbegeleiding, in de rust en veiligheid van de eigen school. Daardoor kunnen we ons de beste begeleiders veroorloven en tegelijkertijd tarieven hanteren die lager zijn dan gemiddeld.

Onze huiswerkbegeleiding is alleen toegankelijk voor de leerlingen van de betreffende school waar wij werken. De scholen waar wij onze diensten aanbieden, hebben ervoor gekozen een samenwerking aan te gaan met Het Studielokaal vanwege onze ervaring en de integratie met de schoolorganisatie. De school biedt ons het gebruik van de faciliteiten van het gebouw en de organisatie aan. Wij leggen periodiek verslag over de vorderingen van de leerlingen, niet alleen aan u als ouder, maar ook aan de docenten, mentoren en teamleiders. We sluiten aan op de lestijden van de school en doen dat ook ingeval van verkorte roosters, activiteitenweken en toetsweken. Onze communicatielijnen met docenten, mentoren en indien nodig de zorgcoördinator zijn kort en krachtig. Onze zelfevaluaties, middels onder andere tevredenheidsenquêtes onder ouders en leerlingen, zijn jaarlijks onderwerp van gesprek met de schoolleiding van de school van uw kind. Als ouder kiezen voor Het Studielokaal is dus niet moeilijk, omdat de school van uw kind ook al voor ons heeft gekozen.

Wat zijn de voordelen van onze werkwijze:

Het Studielokaal heeft voor dit concept gekozen omdat het de volgende voordelen biedt:

 • Bekende en veilige omgeving voor uw kind
 • Geen extra reistijd
 • Bekendheid met de schoolorganisatie
 • Persoonlijke bekendheid met de mensen achter de schoolorganisatie: de docenten, mentoren en afdelingsleiders
 • Goede aansluiting op lestijden van de leerlingen, ook bij verkorte roosters
 • Onze leerlingen komen uit dezelfde klassen, hebben dezelfde docenten en mentoren, werken met dezelfde boeken en hebben dezelfde toetsen op dezelfde momenten. Dat maakt het begeleiden van de leerlingen voor ons overzichtelijk en effectief
 • Snelle verwijzing van leerlingen door docenten en mentoren naar Het Studielokaal, zonder wachttijden
 • Inzage in digitale agenda’s en cijferregistratie van de school
 • Inzage in studiewijzers en toets-inhouden
 • Lagere tarieven
 • En tot slot denken wij dat we hiermee ook milieuvriendelijker en duurzamer zijn.

Bent u een schoolleider en wenst u een vrijblijvend en informerend gesprek over de mogelijkheden van In-school huiswerkbegeleiding of een van onze andere programma’s bij u op school? Dan kunt u contact opnemen met Ton Chong: 020-8200049 / 06-20978771 of per mail via ton.chong@hetstudielokaal.nl