Referenties

Schoolleiding over Het Studielokaal

“De samenwerking met het Studielokaal verliep ook dit jaar weer super soepel: er is sprake van een open communicatie, snelle reacties, en hart voor de zaak!”

– Nelleke Pedroli, schoolleider onderwijs en leerlingbegeleiding, Alkwin Kollege (Uithoorn, juni 2018)

 

Omdat het Hermann Wesselink College maar 1 week meivakantie heeft hebben onze kinderen deze opgeofferd om naar de lenteschool te gaan. Ik heb nog geen zicht op wie er wel overgaan of wie niet. Wel is het zo dat wij positief zijn over de lenteschool. De kinderen krijgen tijdens de lenteschool extra aandacht op onderdelen waar zij behoefte aan hebben. Het werken in kleine groepen werd als positief ervaren. De samenwerking met Het Studielokaal hebben wij positief ervaren. Mutaties op het laatste moment waren geen probleem bijvoorbeeld.

– Raymond Heus, teamleider OOP –  bedrijfsvoering, Hermann Wesselink College (Amstelveen, juni 2018)

 

“Dit voorjaar hebben we voor het tweede jaar een Lenteschool georganiseerd in samenwerking met Het Studielokaal en twee andere scholen uit ons samenwerkingsverband. Ongeveer 225 leerlingen, waarvan 75 leerlingen uit 3 en 4 havo en 5 vwo van onze school, hebben gedurende vijf dagen in de Meivakantie gewerkt om achterstanden bij één of twee vakken bij te werken. Het doel hiervan is het aantal zittenblijvers te verminderen. De eigen docenten geven aan waar een leerling aan moet werken, de docenten van Het Studielokaal nemen de rest van de uitvoering op zich. Zowel in de voorbereiding als achteraf was het samenwerken met de mensen van Het Studielokaal erg positief. Leerling zijn vooral te spreken over de kleine groepen en de deskundige docenten en hun uitleg. Ouders waarderen de dagelijkse rapportages die ze krijgen over hun kind. Voor komend jaar kijk ik er al naar uit om opnieuw een Lenteschool met Het Studielokaal te organiseren.”

– Martin de Jong, afdelingsleider havo 3/4/5, Keizer Karel College (Amstelveen, juni 2018)

 

“Het Studielokaal is echt een partner in onderwijs. Het Studielokaal biedt leerlingen daadwerkelijk studiebegeleiding op maat. Dit maatwerk leveren ze in samenwerking met de school waar de leerlingen hun reguliere onderwijs volgen. Er is niet alleen aandacht voor kwalitatief goede vakles maar ook voor de bredere begeleiding van een leerling. De sfeer waarin gewerkt wordt is constructief en prettig.

– Adrienne van den Bogaard, teamleider 4, 5 en 6 VWO, Hermann Wesselink College (Amstelveen, augustus 2017)

“De samenwerking met Het Studielokaal hebben wij ervaren als een met fijne, open communicatie met een goede dynamiek! De mensen bij Het Studielokaal hebben een goede uitstraling en werken uit het hart.”

– Nelleke Pedroli, schoolleider onderwijs en leerlingbegeleiding, Alkwin Kollege (Uithoorn, juli 2017)

 

“Het Studielokaal is een fijne partner om in huis te hebben. Leerlingen kunnen binnen de
school tegen een gereduceerd tarief bijles en huiswerkbegeleiding krijgen van bevoegde collega’s.

Het Studielokaal denkt ook graag met je mee bij vervangingsvraagstukken, examentraining,
zomerschool en remedial teaching.

Wij ervaren het studielokaal als een flexibele en betrouwbare partner in het verzorgen van
goed onderwijs aan onze leerlingen.”

– Ruben Schrama, conrector St. Nicolaaslyceum (Amsterdam, juni 2016)

 

“Het Fons Vitae Lyceum werkt nu enige jaren samen met Het Studielokaal. Zij verzorgen bij
ons op school huiswerkbegeleiding aan eigen leerlingen naar volle tevredenheid van de
school én de leerlingen zelf. De samenwerking met de medewerkers is zeer goed gebleken
en wij gaan zeker de komende jaren met hen door.”

– David Asser, rector Fons Vitae Lyceum (Amsterdam, december 2015)

 

“Het Kaj Munk College is een school met een warm en duidelijk schoolklimaat en een goede
zorgstructuur. De huiswerkbegeleiding, verzorgt door Het Studielokaal is daar een geweldige
aanvulling op. Wij zijn er trots op dat zij deze extra aandacht voor onze leerlingen willen
bieden. Ouders en leerlingen zijn zeer tevreden over de begeleiding van Het Studielokaal.”

-Alle van der Steenis, rector Kaj Munk College (Hoofddorp, december 2015)

 

Ouders over Het Studielokaal

“Wij zijn heel blij met jullie en met Het Studielokaal. Heel fijn om onze kinderen op deze
manier een rustige omgeving te bieden voor het maken van hun huiswerk en het
voorbereiden van hun so’s en proefwerken. Korte lijnen, persoonlijk contact en
betrokkenheid, niet alleen met ons, maar ook met hen. En dat alles vanuit de veilige
omgeving van school.”

– Vanessa, moeder van een zoon en dochter in klas 2 (Fons Vitae Lyceum,
Amsterdam)

 

Ik merk dit jaar daadwerkelijk een groot verschil in de schoolprestaties van mijn dochter die
nu in 4 VWO zit, sinds ze in de huiswerkklas zit. Jullie doen geweldig werk – het zijn net die
extra uurtjes die het hem doen en vooral omdat ze een goede begeleiding krijgt tijdens
deze uren. We zijn er erg tevreden over en willen zeker volgend jaar weer gebruik maken
van de huiswerkklas ik kan het iedere ouder aanbevelen TOP!!!!

– Hilde, moeder van een leerling in 4V (St. Nicolaaslyceum, Amsterdam)

 

“Mijn dochter met ADD heeft door de huiswerkmiddagen van Het Studielokaal meer
dagstructuur gekregen. Terwijl ze in voorgaande jaren ’s middags en ’s avonds nog met
haar huiswerk bezig was, is ze nu bijna altijd klaar als ze 6 uur thuiskomt. We hebben voor
3 middagen gekozen, omdat we dan zelf bijna geen rol meer hebben in het aandringen
(zeuren) dat ze haar huiswerk maakt. Dat is fijn voor haar, maar ook zeer rustgevend voor
ons. Eerlijk gezegd is het een verademing. We zien het als een weg naar zelfstandig
kunnen leren met gebruik van de vaardigheden die ze bij het Studielokaal leert. Je kunt de
dagen dan afbouwen in de loop van het jaar. Drie dagen is natuurlijk niet goedkoop. Echter,
in vergelijking met andere huiswerkbegeleiding buiten de school is het behoorlijk voordelig.
Ook handig dat het meteen in de school is.

In eerste instantie had ik wat gemopper verwacht op ons voorstel van drie dagen, want dat
is natuurlijk best veel. Die was er echter nauwelijks. Nu we een dag willen gaan minderen
vraagt ze zich zelfs af of dat een goed idee is! We horen van haar terug dat ze uitleg krijgt
bij bijvoorbeeld wiskunde als ze dat niet goed snapt, maar ook dat ze met sommige
begeleiders een leuke band opbouwt. Het zijn jonge mensen die echt interesse in haar
hebben. Wij vinden het zeker een aanrader. Vooral voor kinderen die het moeilijk vinden
hun eigen structuur aan te leggen.”

– Wim, vader van een dochter in 3V (Fons Vitae Lyceum, Amsterdam)

 

“Onze dochter is een jaar lang 2x per week naar de huiswerkklas gegaan. Daar heeft ze
geleerd hoe ze moet plannen maar ook om zich wat langer te concentreren.
Het gaf haar veel rust en structuur. Met als resultaat dat haar cijfers omhoog zijn gegaan.
Wij zijn zeer tevreden over de begeleiding in de huiswerkklas. Nogmaals dank!”

– Linda, moeder van een leerling uit klas 2 (RSG, Enkhuizen)

 

“Het Studielokaal biedt een rustige werkomgeving met gemotiveerde en vakkundige
begeleiding. Concentratie lukt daar veel beter dan thuis, het toezicht is streng en adequaat.
Sinds onze zoon daar zijn huiswerk doet, zijn we verlost van de voortdurende strijd
hierover. Ik zou het iedereen aan kunnen raden.”

– Moeder met een zoon in Havo 3 (Fons Vitae Lyceum)

 

Onze ervaring met huiswerkbegeleiding bij Het Studielokaal van het Sint Nicolaas Lyceum is
goed. In de huiswerkklas kan er rustig en geconcentreerd gewerkt worden, er is altijd
iemand aanwezig voor hulp en uitleg bij het maken van planningen, huiswerk en (overhoren
van) toetsen. Begeleiding en monitoring van de leerlingen is persoonlijk en gestructureerd,
resultaten worden terug gekoppeld d.m.v. verslagen. Er is flexibiliteit met het inhalen van
dagen of extra dagen. Docenten zijn betrokken bij de leerlingen, goed toegankelijk voor
ouders en reageren efficiënt. De goede resultaten van onze zoon zijn hier het gevolg van.

– Ingrid, moeder van een leerling uit de derde klas (St. Nicolaaslyceum, Amsterdam)

 

“Het Studielokaal is een uitkomst voor onze zoon. Na schooltijd kan hij hier direct terecht
om in een rustige omgeving zijn huiswerk te maken. Hij krijgt ook de kans om vragen te
stellen, en hij komt met meer zelfvertrouwen thuis. Het is effectief en geeft ons als ouders
wat meer tijd om bijvoorbeeld aandacht aan onze dochter te geven.”

– Niels, vader van een brugklasleerling (Fons Vitae Lyceum, Amsterdam)

 

“Aandacht voor de individuele leerling met gerichte begeleiding, van intensief tot gericht
volgen. Afhankelijk van noodzaak en behoefte van én voor de leerling”.

– Willeke, moeder van een 5 Athenaeum leerling (RSG, Enkhuizen)

 

“Gijs kwam zelf met het idee voor Het Studielokaal, omdat zijn klasgenoten er enthousiastover waren.

Ondertussen hadden we al een brief van school binnen dat Gijs niet mocht doubleren en dat
we een andere school moesten gaan zoeken. Met 6 zware tekort punten, zag Gijs ook wel in
dat het anders moet. Thuis komt hij niet aan het werk, te veel afleiding en zelfs met een
blokkade op het internet, lukt het gewoon niet.

Als moeder mocht ik me er ook niet teveel mee bemoeien, maar ik had wel behoefte om
afspraken te maken met Gijs en Het Studielokaal, daar betaal je tenslotte ook voor. Per mail
en later in een gesprek hebben we gekeken, waar Gijs behoefte aan had. Ik vind deze samenwerking
super prettig, als ouder krijg je het gevoel dat je toch gehoord wordt, wat vaak op school als lastig
ervaren wordt.

Er is samen met Gijs een plan van aanpak gemaakt om de cijfers omhoog te krijgen. Gijs is
daarmee super gemotiveerd aan de slag gegaan en dat had zeker resultaat. In het begin
waren er nog steeds onvoldoendes en ook daar is door Het Studielokaal direct aandacht aan
besteed.

Ondertussen heeft Gijs alle vakken opgehaald en gaat hij over. Dat heeft Gijs uiteraard
helemaal zelf gedaan, maar met een grote pluim voor Het Studielokaal. Zij hebben hem het
zelfvertrouwen en de structuur gegeven om tot dit reslutaat te komen.
Gijs vindt het een prettige rustige werkplek en maakt het huiswerk daar graag.
Ik ben als ouder ook erg blij met het resultaat en vindt de samenwerking erg prettig.”

– Talitha, moeder van Gijs, 3H (St. Nicolaaslyceum, Amsterdam)

 

“Ik ben erg tevreden over de huiswerkklas van het studielokaal op het Fons. Betrokken
begeleiders, goede structuur en korte lijnen met de ouders!”

– Katja, moeder van een leerling uit klas 2 (Fons Vitae Lyceum, Amsterdam)