Huiswerkbegeleiding:

Leerlingen kunnen bij ons terecht voor twee, drie, vier of vijf middagen per week. Het aantal dagen per week dat uw kind maximaal bij ons terecht kan verschilt per school. Het minimum aantal middagen voor de huiswerkklas is twee maal per week. Welke dagen en op welke tijden wij aanwezig zijn kunt u vinden op de locatiepagina van de school.

Stille en veilige omgeving

Na afloop van de laatste les komt de leerling naar Het Studielokaal. Wij zitten meestal in een rustig gedeelte van de school waar we de beschikking hebben over een aantal lokalen of studieruimtes. We creëren een stille en veilige omgeving waar de leerlingen onder begeleiding aan het werk gaan. Presentie/absentie en binnenkomsttijden worden geregistreerd. Absentie van uw kind wordt per mail aan u gecommuniceerd via het dagverslag dat u iedere avond van ons ontvangt, wanneer uw kind/pupil bij de huiswerkklas is geweest.

De huiswerkklas in het kort

Na binnenkomst leveren leerlingen hun telefoon in bij de begeleider en beginnen met het maken van een planning. Zowel globaal voor de komende anderhalve week als specifiek voor de betreffende dag. Nadat we de planning samen hebben besproken, gaat de leerling aan het werk en wordt, gevraagd en ongevraagd, door ons geholpen. Begeleiders bieden de leerlingen vakinhoudelijke hulp (hoe bereken je de lengte van de schuine zijde, wat zijn de oorzaken en aanleidingen achter de Franse Revolutie, hoe werkt de past continuous) en helpen hen met het ontwikkelen van specifieke studievaardigheden. Niet alleen: ‘hoe leer je woordjes?’ en ‘hoe maak je een nuttige samenvatting?’, maar ook: ‘waar moet ik beginnen als ik ga leren voor een proefwerk?’ en ‘wat moet ik doen wanneer mijn concentratie verslapt?’.

Gedurende de middag houden de begeleiders de vorderingen bij in ons leerlingvolgsysteem. Aan het einde van de dag ontvangt u hiervan automatisch een verslag per e-mail. In dit verslag kunt u teruglezen hoe uw kind/pupil gedurende de middag heeft gewerkt, wat de leerling heeft afgekregen en waaraan thuis nog aandacht besteed moet worden.

Aanmelden voor de huiswerkklas

Aanmelding voor Huiswerkbegeleiding, zowel online als via een van onze schoollocaties, geschiedt via het aanmeldformulier voor huiswerkbegeleiding.

Momenteel verzorgen wij huiswerkbegeleiding en individuele bijlessen/studiecoaching op de volgende scholen: